• เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุน
  ให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหิน
  อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุน
  ให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหิน
  อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุน
  ให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหิน
  อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

"เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหินอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม"

"The Coal Award is a good platform to emphasise and encourage coal society to utilise coal in an environmentally responsible manner"

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด

Thailand Coal Awards

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด Thailand Coal Awards 2018

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด Thailand Coal Awards 2018

คณะกรรมการตัดสิน Thailand Coal Awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ

คณะกรรมการตัดสิน Thailand Coal Awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ ประกอบด้วย 3 บริษัทดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตัดสิน TCA 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ

คณะกรรมการตัดสิน thailand coal awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำผู้ประกอบการถ่านหินของไทยคว้า 6 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019

 ประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำผู้ประกอบการถ่านหินของไทยคว้า 6 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019

Coal Awards Gallery

ภาพกิจกรรมของทาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 • ดูภาพในอัลบัม
  6 รูป
  พิธีมอบ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหิน ของไทย ครั้งที่ 3
  23 กรกฎาคม 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  5 รูป
  กฟผ.แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017 สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติในการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า
  23 กรกฎาคม 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  4 รูป
  กฟผ. คว้า 5 รางวัล Thailand Coal Awards 2018 และเป็นการรับรางวัลในเวทีนี้ 4 ครั้งต่อเนื่อง
  23 กรกฎาคม 2564

Coal Awards อัลบัมภาพ

Thailand Coal Awards

Video and Footage

Thailand Coal Awards

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

Video and Footage

Thailand Coal Awards

หน่วยงานเข้าร่วมการประกวด

Thailand Coal Awards

ผลการประกวด

ติดต่อกองประกวด

โทรศัพท์ : 02-184-2728-32
แฟกซ์ : 02-184-2733-34
อีเมล : coalawards@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@paepe.com